SQL Server 2008 Express SP1 ja Windows 7

Windows 7 on igati tore OS, aga kahjuks ei õnnestu seal väga lihtsalt SQL Server 2008 installimine.

Et saada oma arvutis tööle SQL Server 2008 Express ja SQL Management Studio 2008 Express, tuleks toimida järgnevalt.

 1. Lae alla SQL Server Managment Studio 2008 Express aadressilt: link
 2. Installi see SQL Server Managment Studio 2008 Express.
 3. Tee Windowsile restart.
 4. Lae alla SQL Server 2008 Express SP1 aadressilt: link
 5. Installi see, kui mingi hetk installatsioon kokku jookseb tee arvutile restart ja proovi uuesti. See on mingisugune bugi

Kui SQL Server 2008 Express SP1 install lõppeb siis peaksid mõlemad rakendused tööle hakkama. Probleem ongi selles, et kui sul on SQL Server 2008 SP1 Express installitud enne SQL Server Managment Studio 2008 Express installimist siis viimane enam ei installi.

Lahendus on järgi proovitud Windows 7 x64, Windows 7 x86 ja Windows Server 2008 R2 peal.

Advertisements

ASP.NET MVC 2 RC2 ja Castle Windsor 2.1.1 IoC

Kasutades VS2010RC versiooni näeb asi välja järgmine.

Keskkond:

Visual studio 2010 RC .NET 4.0 RC projekt
Castle Windsor 2.1.1
Asp.Net MVC2 RC
Klasside teek DataModels, mis sisaldab kaustas Abstract liidest ITestRepository ja kaustas Concrete klassi TestRepository, mis selle liidese omadusi kasutab.

Sammud:

1. Loo WindsorControllerFactory klass

public class WindsorControllerFactory:DefaultControllerFactory
{
  private WindsorContainer container;

  public WindsorControllerFactory()
  {
    container=new WindsorContainer(new XmlInterpreter(new ConfigResource("castle")));

    var controllerTypes = from types in Assembly.GetExecutingAssembly().GetTypes()
               where typeof (IController).IsAssignableFrom(types)
               select types;

    foreach (var c in controllerTypes)
    {
       container.AddComponentLifeStyle(c.FullName,c, LifestyleType.Transient);
    }
  }

  protected override IController GetControllerInstance(
    System.Web.Routing.RequestContext requestContext,
    System.Type controllerType)
  {
    return (IController)container.Resolve(controllerType);
  }
}

2. Muuda web.config faili.
Lisa configuration tagi alla configSections tag ja castle tag. Ning system.web tagi alla httpModules

<configuration>
 <configSections>
  <section name="castle"
       type="Castle.Windsor.Configuration.AppDomain.CastleSectionHandler, Castle.Windsor" />
 </configSections>
 <castle>
  <components>
   <component id="ProdsRepository"
         <!--Registreerib liidese-->
         service ="DataModels.Abstract.ITestRepository,DataModels"
         <!--Annab vaste-->
         type="DataModels.Concrete.TestRepository,DataModels"
         lifestyle="PerWebRequest">
   </component>
  </components>
 </castle>
 ...
  <httpModules>
   <add name="PerRequestLifestyle"
      type="Castle.MicroKernel.Lifestyle.PerWebRequestLifestyleModule, Castle.MicroKernel" />
  </httpModules>
 </system.web>
 ...

3. Sea WindsorControllerFactory põhi Controller’ite loojaks.

ControllerBuilder.Current.SetControllerFactory(new WindsorControllerFactory());

Tulemus:

Tulemuseks on see, et kui me kusagil loome MVC2 Controlleri näiteks:

public class TestController : Controller
{
  private ITestRepository tests;

  public TestController(ITestRepository tests)
  {
    this.tests= tests;
  }
  //TODO: write methods
}

Ei pea me enam kusagile sisse kirjutama new TestController(new TestRepository()) vaid Castle Windsor teeb seda meie eest. Nüüd saame etteantavat repository muuta, web.config faili kaudu ja mitte kogu rakendust uuesti kompileerides.

SQLplus käsud

Täis pika kuupäeva näitamiseks:

Võimaldab seada ise sessiooni põhiselt kuupäeva vormingu.

  alter session set NLS_DATE_FORMAT = 'mm-dd-yyyy HH24:mi:ss';

Outputi ridade arvu määramine:

Võimaldab seada mitu rida prinditakse ilma, et uuesti kuvataks tabeli headereid

  set pagesize 50000

Outputi tulba suuruse määramine

  column c format a20

Kus 20 on tulba “c” laius

Outputi rea laius

  set linesize 200

Kus 200 or rea sümbolite arv.

Linux’i screeni tipid

Kuna on pidevalt probleeme erinevate linuxi screeni meeldetuletamistega siis paneks siia mõned asjad kirja.

Loo ja/või kustuta aken:

 1. “Ctrl – a, c” – loob uue akna.
 2. “Ctrl – a, k” – killib akna maha
 3. “Ctrl – a, d” – võimaldab kogu screeni sessioonist lahkuda jättes kõik aknad lahti ja neis töötavad programmid tööle. Võid ka väljalogida ja seni kuni server töötab on võimalik uuesti sellese sessiooni ühenduda. SEE ONGI SCREENI KÕIGE LAHEDAM OMADUS!
 4. screen -ls – annab teada millised screeni sessioonid jooksevad.
 5. screen -R <sessiooni nimi> – võimaldab valitud sessiooni ühenduda.
 6. screen -D -R <sessiooni nimi> – logib sinu teised terminali sessioonid screeni sessioonist välja ja logib sind sinna sisse.

Screeni parool juhuks kui mitu kasutajat jagab ühte nime:

 1. “Ctrl – a, :” ja trüki sisse käsk password <salasõna> ja ongi parool seatud. Nüüd küsitakse seda igakord, kui sessiooni sisselogida.

Copy and Paste:

 1. “Ctrl-a, ESC” – läheb copy mode.
 2. “Space” – valib alguspunkti.
 3. “Space” – valib lõpppunkti ja kopeerib valiku puhvrisse.
 4. “Ctrl – a, ]” – paste

Vaheta muuda hetke akna nime:

 1. “Ctrl – a, Shift – a” ja saadki nime sisestada.
 2. Enter kinnitab.

Tabidega screen.

 1. Muuda oma kodukaustas olevat .screenrc faili lisades sinna read.
hardstatus alwayslastline
hardstatus string '%{= kG}[ %{G}%H %{g}][%= %{= kw}%?%-Lw%?%{r}(%{W}%n*%f%t%?(%u)%?%{r})%{w}%?%+Lw%?%?%= %{g}][%{B} %d/%m %{W}%c %{g}]'

Screen screeni sees s.t ühes screeni sessioonis tahad juhtida teist.

 1. Trikk on kasutada “Ctrl – a”, mis on käsu algus nüüd vajutada uuesti a ja saadki juhtida sisemist screeni.
 2. Näiteks “Ctrl – a, a, ESC” viib mind sisemise screeni Copy mode’i

Tulemas ka jätk …