SQL Server 2008 tõi endaga kaasa süntaksi muudatuse, mille abil on oluliselt lihtsam sisestada tabelisse mitu rida korraga;

Vanasti käis see nii;

USE YourDB
GO

INSERT INTO MyTable (FirstCol, SecondCol) 
VALUES ('First',1);
INSERT INTO MyTable (FirstCol, SecondCol)
VALUES ('Second',2);
INSERT INTO MyTable (FirstCol, SecondCol)
VALUES ('Third',3);
INSERT INTO MyTable (FirstCol, SecondCol)
VALUES ('Fourth',4);
INSERT INTO MyTable (FirstCol, SecondCol)
VALUES ('Fifth',5);

GO

Või nii:

USE YourDB
GO

INSERT INTO MyTable (FirstCol, SecondCol)
SELECT 'First' ,1
UNION ALL
SELECT 'Second' ,2
UNION ALL
SELECT 'Third' ,3
UNION ALL
SELECT 'Fourth' ,4
UNION ALL
SELECT 'Fifth' ,5

GO

Uue käsu abil on süntaks lühem ja minumeelest ka üsna lihtsalt arusaadav:

USE YourDB
GO

INSERT INTO MyTable (FirstCol, SecondCol)
VALUES ('First',1),
('Second',2),
('Third',3),
('Fourth',4),
('Fifth',5)

GO
Advertisements