Täna puutusin kokku DataGrid kontrolliga ja pidin uurima kuidas saaks kopeerida lahtrite väärtusi Ctrl-C klahvikombinatsiooni abil.Tuli välja, et selleks peab elemendil seadma kolm atribuuti.

 • SelectionUnit=”Cell” – ühe lahtri kaupa valmine.
 • SelectionMode=”Extended” – Võmaldab valida mitut lahtrit
 • ClipboardCopyMode=”ExcludeHeader” – ei lisa tekstile veeru nime
...
<DataGrid Name="dG" SelectionUnit="Cell" SelectionMode="Extended" ClipboardCopyMode="ExcludeHeader">
  <DataGrid.Columns>
    <DataGridTextColumn Header="Name" Binding="{Binding Name}"/>
    <DataGridHyperlinkColumn Header="Link" Binding="{Binding FullName}">
      <DataGridHyperlinkColumn.ElementStyle>
        <Style TargetType="TextBlock">
          <EventSetter Event="Hyperlink.RequestNavigate" Handler="Request" />
        </Style>
      </DataGridHyperlinkColumn.ElementStyle>
    </DataGridHyperlinkColumn>
  </DataGrid.Columns>
</DataGrid>
...

Tulemus on näha alltoodud piltidel.

DataGrid - Kopeerimine


Datagrid - Copy-Paste Excelisse


Ja nii saabki DataGridist teksti mujale kopeerida.

Advertisements