Üks põhilisi omadusi, mis ajendas mind Hyper-V lahendust proovima on Windows 7 ja Windows Server 2008 R2 võime bootida VHD failist js see, et sama failiformaati kasutab ka Hyper-V. Bootimine VHD faili muudab kõvaketta operatsioone küll mõnevõrra aeglasemaks, fikseeritud suurusega failide puhul ca 5% ning dünaamiliselt suurust muutvate failide puhul veidi rohkem, kuid reaalses elus seda ei märka. Seevastu hiljem arvutile puhta Windowsi peale panek on aga oluliselt lihtsam ning backupi tegemine, mis on lihtsalt VHD ümberkopeerimise vaev.

Hyper-V virtuaalmasin “pärismasinaks”

Mina alustasin nii, et lõin uue virtuaalmasina nimega “Clean” installisin sinna peale kõik uuendused ning panin masina kinni. Kopeerisin loodud .vhd faili uude asukohta ning lõin uue virtuaalmasina nimega “Development”, kuhu peale installisin Visual Studio 2010, SQL Server Express 2008 R2, Office 2010, Expression Studio 4.0 ning kõik teised vajalikud programmid. Aega kulus sellepeale tund, kuid tulemusena on mul olemas kaks virtuaalmasinat üks täiesti puhata installiga ning teine igati sobilik arendustegevuseks.

Installatsioon
Bootiva süsteemi ülesseadmiseks teen kõigepealt Copy-Paste ja loon koopia “Development'” masina VHD failist.

Seejärel loon uue virtuaalmasina ja sean selle kõvakettaks kopeeritud D:\Boot.vhd faili.

Virtuaalmasina ülesseadmine bootivaks masinaks

Käivitan virtuaalmasina ning sealt andministraatorina käsurea ning sisestan järgmised read.

  • cd /
  • cd Windows\system32\sysprep
  • sysprep /oobe /generalize /shutdown


Peale käskude täitmise lõppemist lülitab virtuaalmasin ennast välja, ning on valmis riistvara draivereid installima.

Bootimise menüüsse kirje lisamine

Põhimasinas tuleb andministraatorina käivitada käsurida ning sinna sisestada.

  • bcdedit /copy {current} /d “Uus boot”
  • bcdedit /set {guid} device vhd=[D:]\Boot.vhd
  • bcdedit /set {guid} osdevice vhd=[D:]\Boot.vhd
  • bcdedit /set detecthal on

Esimene käsk kopeerib hetke installatsiooni boodi kirje uude kirjesse nimege “Uus boot” ning tagastab unikaalse identifikaatori GUID, mida tuleb järgnevates käskudes kasutada õige VHD fail seadmiseks. Minu puhul siis D:\Boot.vhd fail.

Peale käskude sisestamist on uus masin põhimõtteliselt ülesseatud. Arvutile restarti tehes leiame bootimise menüüst valiku “Uus boot” ning peale riistvara ülesseadmist on meil olemas Windowsi operatsioonisüsteem, kus on kõik vajalikud programmid juba installitud.

Advertisements