WPF DataGridis lingi kuvamine ei ole nii lihtne kui see võiks olla. Minu suureks imestuseks ei avane DataGridHyperlinkColumn‘l klikkides midagi.
Minu leitud lahendus sellele probleemile on toodud allpool.

Näide 1

<DataGrid Name="dG">
  <DataGrid.Columns>
    <DataGridHyperlinkColumn Header="Link" Binding="{Binding Link}">
      <DataGridHyperlinkColumn.ElementStyle>
        <Style TargetType="TextBlock">
          <EventSetter Event="Hyperlink.RequestNavigate" Handler="Request"/>
        </Style>
       </DataGridHyperlinkColumn.ElementStyle>
    </DataGridHyperlinkColumn>
     ....
  <DataGrid.Columns>
</DataGrid>

Nagu näha tuleb DataGridHyperlinkColumn veerule lisada Style elemendi EventSetter’i abil Hyperlink.RequestNavigate sündmus(Näide1 rida 06) ning selle kuular(Näide1 rida 07), et saaksime koodis käivitada protsessi(Näide 2, rida4), mis avaks lingi.

Näide 2

  ...
  private void Request(object sender, RequestNavigateEventArgs e)
  {
    Process.Start(new ProcessStartInfo(e.Uri.OriginalString));
  }
  ...

Process.Start() meetod selgitab ise välja millega antud linki avada. Veebiaadressi korral avatakse vaikebrauser, .xls faili puhul Excel.

Advertisements