Täis pika kuupäeva näitamiseks:

Võimaldab seada ise sessiooni põhiselt kuupäeva vormingu.

    alter session set NLS_DATE_FORMAT = 'mm-dd-yyyy HH24:mi:ss';

Outputi ridade arvu määramine:

Võimaldab seada mitu rida prinditakse ilma, et uuesti kuvataks tabeli headereid

    set pagesize 50000

Outputi tulba suuruse määramine

    column c format a20

Kus 20 on tulba “c” laius

Outputi rea laius

    set linesize 200

Kus 200 or rea sümbolite arv.

Advertisements